Про журнал

Журнал є платформою для оприлюднення досліджень мовних явищ, що виникли під впливом позамовних чинників, зокрема внаслідок соціальних змін в Україні, в інших країнах Східної Європи, а також у дотичних до неї регіонах. Мета журналу – інтегрувати зусилля науковців у різних галузях мовознавства (соціолінгвістики, постколоніальної лінгвістики, лексикології та граматики природних мов, семантики, прагматики, дискурсології, корпусної лінгвістики та інших) для висвітлення минулого і сучасного стану мов, причин і наслідків мовних змін. Унікальність видання полягає в тому, що воно окрему увагу зосереджує на студіях, які розглядають українську мову з постколоніальної перспективи.

Видання презентує лінгвістам, а також представникам інших наук матеріали про мовні зміни в Україні зокрема та східно-європейському регіоні загалом, який впродовж останніх кількох століть зазнав численних суспільних трансформацій, перебував і перебуває у центрі політичних і воєнних процесів локального і глобального характеру.


Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).


Ідентифікатор медіа/номер ліцензії: R40-02825

P-ISSN: 2522-9281
E-ISSN: 2616-7115

№ 9 (2023): Мова: класичне – модерне – постмодерне
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-12-31
Переглянути всі випуски