Мова: класичне - модерне - постмодерне

Журнал «Мова: класичне – модерне – постмодерне» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з мовознавчої проблематики.
Видання започатковане 2014 р. в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». З 2015 р. журнал виходить раз на рік. Наукове видання зареєстроване як друкований засіб масової інформації України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ. Серія КВ № 22672-12572Р).
«Мова: класичне – модерне – постмодерне» є науковим фаховим виданням України (наказ МОН України від 11.07.2017 № 996), у якому можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Журнал адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто цікавиться мовознавством.


Зображення домашньої сторінки журналу

Попередні випуски журналу «Мова: класичне – модерне – постмодерне» зберігаються в репозитарії НаУКМА.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...