Національне ми в українських медіатекстах 2022 року: конструювання ідентичності під час антиколоніальної війни

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2023.9.31-49

Ключові слова:

займенникові слова, функціювання мовної одиниці, медіатекст, медіадискурс, національна ідентичність, соціальні чинники мовних змін, постколоніальна лінгвістика

Анотація

Проаналізовано функціювання національного ми в текстах журналу «Український тиждень», оприлюднених упродовж 2022 р. Виокремлено семантичні зони, пов’язані з дискурсивним конструюванням української ідентичності. На спосіб її вибудовування вплинула потреба протидіяти російським імперським наративам і оборонятися від збройного вторгнення Росії.

Біографія автора

Наталія Ясакова, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна).

n.yasakova@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Anderson, B. (2001). Uiavleni spilnoty. Mirkuvannia shchodo pokhodzhennia y poshyrennia natsionalizmu. Krytyka [in Ukrainian].
 2. Benvenist, E. (1974). Obshchaia lingvistika. Progress [in Russian].
 3. Billig, M. (1995). Banal Nationalism. Sage.
 4. Dam, L. (2015). The functionality of personal pronouns in constructions of communities. Globe: A Journal of Language, Culture and Communication, 1, 31–42.
 5. Darchuk, N. (2020). Katehoriia osoby v poetychnykh tvorakh Lesi Ukrayinky. Linhvistychni studii, 40 (1), 19–35 [in Ukrainian].
 6. De Cillia, R., Reisigl, М., & Wodak, R. (1999). The discursive construction of national identities. Discourse & Society, 10 (2), 149–173.
 7. Dyachenko, N. N. (2017). Semantyko-stylistychne navantazhennia osobovykh zaimennykiv u poezii M. Nykonchuka. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Filolohichni nauky, 1 (85), 36–39 [in Ukrainian].
 8. Fanon, F. (2016). Hnani i holodni. Vpered [in Ukrainian].
 9. Gyuró, М. (2015). Construction of national identity: power in acceptance speeches. Discourse and Interaction, 8 (1), 21–36.
 10. Heneralnyi rehionalno anotovanyi korpus ukrainskoi movy (HRAK), M. Shvedova, R. Fon Val’denfel’s, S. Yaryhin, A. Rysin, V. Starko, M. Voznyak, M. Kruk ta in., Kyyiv, L’viv, Yena, 2017–2022 [in Ukrainian]. http://uacorpus.org.
 11. Holub, A. (2022). Sportyvnyi zhurnalist Ivan Verbytskyi: “Bilshist sportsmeniv use rozumiiut i demonstruiut absoliutno pravylnu povedinku, vidpovidno do vymoh chasu”. Ukrainskyi tyzhden. https://tyzhden.ua/sportyvnyj-zhurnalist-ivan-verbytskyj-bilshist-sportsmeniv-use-rozumiiut-idemonstruiut-absoliutno-pravylnu-povedinku-vidpovidno-do-vymoh-chasu/ [in Ukrainian].
 12. Íñigo-Mora, I. (2004). On the use of the personal pronoun we in communities. Journal of Language and Politics, 3 (1), 27–52.
 13. Kalashnyk, O. V. (2016). Semantychne napovnennia osobovykh pronominatyviv v intymnii lirytsi Oleksandra Vysokoho. Linhvistychni doslidzhennia, 42, 29–35 [in Ukrainian].
 14. Kalashnyk, O. V. (2017). Pronominatyvy yak skladnyky semantychnykh poliv svii/chuzhyi u suchasnii intymnii poezii. Naukovyi visnyk Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia “Filolohichni nauky”. Movoznavstvo, 8 (1), 92–95 [in Ukrainian].
 15. Kalashnyk, O. V., Oleksenko, O. A., & Khaliman, O. V. (2022). Khudozhnia semantyka y stylistyka zaimennyka v ukrainskii intymnii poezii II pol. ХХ — poch. ХХІ st. Kharkivske istoryko-filolohichne tovarystvo [in Ukrainian].
 16. Kebuladze, V. (2022). Rosiia dehumanizuie svit. Ukrainskyi tyzhden. https://tyzhden.ua/rosiiadehumanizuie-svit/ [in Ukrainian].
 17. Kudrin, F. (2022). Pomsta za Syriiu ta mrii pro povernennia Krymu. Ukrainskyi tyzhden. https://tyzhden.ua/pomsta-za-syriiu-ta-mrii-pro-povernennia-do-krymu/ [in Ukrainian].
 18. Kulyk, V. (2010). Dyskurs ukrainskykh medii: identychnosti, ideolohii, vladni stosunky. Krytyka [in Ukrainian].
 19. Kuzio, Т. (2006). National Identity and History Writing in Ukraine. Nationalities Papers, 34 (4), 407–427.
 20. Liu, R.-Y. (2023). Constituting institutional identity in political discourse: The use of the first-person plural pronoun in China’s press conferences. Language in Society, 52 (3), 1–24.
 21. Malko, R. (2022). Volonterka z Italii: “Dopoky my ne zmusymo svit zvertaty na nas uvahu, dopomahaty nam nikhto ne bude”. Ukrainskyi tyzhden. https://tyzhden.ua/volonterka-z-italii-dopoky-my-nezmusymo-svit-zvertaty-na-nas-uvahu-dopomahaty-nam-nikhto-ne-bude/ [in Ukrainian].
 22. Mykhailovskyi, V. (2022). Viina za rozum zakhidnoho svitu — tse harantiia nashoi nezalezhnosti. Ukrainskyi tyzhden. https://tyzhden.ua/vijna-za-rozum-zakhidnoho-svitu-tse-harantiia-nashoi-nezalezhnosti/[in Ukrainian].
 23. Oleksenko, О. (2015). Pronominalnist poetychnoho movlennia yak oznaka avtorskoho styliu (na materiali tvorchosti poetiv-shistdesiatnykiv). Studia Ukrainica Poznaniensi, III, 181–188 [in Ukrainian].
 24. Shkitska, I. Yu. (2012). Manipuliatyvna stratehiia pozytyvu v ukrainskii movi [Dys. doktora filolohichnykh nauk, Instytut movoznavstva im. O. O. Potebni NAN Ukrainy]. Kyiv [in Ukrainian].
 25. Shporliuk, R. (2016). Formuvannia modernykh natsii: Ukraina — Rosiia — Polshcha. Dukh i Litera [in Ukrainian].
 26. Smith, А. (2004). Natsionalizm. Teoriia. Ideolohiia. Istoriia. K.I.S. [in Ukrainian].
 27. Syrko, I. M. (2015). Osobovi zaimennyky yak zasoby intymizatsii shchodennykovoho tekstu (na materiali ukrainskoi ta anhliiskoi linhvokultur). Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Seriia “Filolohichna”, 58, 277–279 [in Ukrainian].
 28. Womack, P. (2022). Pronouns: we/us/our. Critical quarterly, 64 (2), 93–99.
 29. Yakubova, O. (2022). Nasha misiia — znyshchyty impersku ideiu dyskursyvno, a Rosiiu — yak derzhavu. Ukrainskyi tyzhden. https://tyzhden.ua/nasha-misiia-znyshchyty-impersku-ideiu-dyskursyvno-a-rosiiu-iak-derzhavu/ [in Ukrainian].
 30. Yasakova, N. (2012). Semantyka i funktsionuvannia zaimennyka my ta diieslivnykh form pershoi osoby mnozhyny. Movoznavchyi visnyk, 14–15, 238–245 [in Ukrainian] .
 31. Yasakova, N. (2016). Katehoriia personalnosti: pryroda, struktura ta reprezentatsiia v ukrayins’kii literaturnii movi. NaUKMA [in Ukrainian].
 32. Yasakova, N. (2017). My zamist ya: semantyka i prahmatyka. Mova: klasychne — moderne — postmoderne, 3, 121–131 [in Ukrainian].
 33. Yasakova, N. (2018). Aktualizatsiia semantyky personalnosti v poezii Vasylia Symonenka. Naukovi zapysky NaUKMA. Movoznavstvo, 1, 35–40 [in Ukrainian].
 34. Yermolenko, S. (2022). National identity in the era of globalization. Journal “Ukrainian sense”, 1 (2), 197–205.
 35. Zabuzhko, O. (2020). Filosofiia ukrainskoi idei ta yevropeiskyi kontekst: frankivskyi period. KOMORA [in Ukrainian].
 36. Zhuykova, M. V. (2021). Evoliutsiia natsionalnoi identychnosti Ahatanhela Krymskoho ta movni markery MY i NASH. Skhidnyi svit, 2, 23–38.
 37. Zhuikova, М. V. (2022а). Ekskliuzyvni ta inkliuzyvni my-hrupy u drami Lesi Ukrainky “Boiarynia”: informatyvnyi aspekt. Mova. Literatura. Folklor, 1, 21–26. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2022-1-3 [in Ukrainian].
 38. Zhuikova, М. (2022b). MY vs Ya i TY: hrupova ta indyvidualna identychnist u dramakh Lesi Ukrainky. Mova: klasychne — moderne — postmoderne, 8, 171–186. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2022.8.171-186 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-31

Як цитувати

Ясакова, Н. (2023). Національне ми в українських медіатекстах 2022 року: конструювання ідентичності під час антиколоніальної війни. Мова: класичне - модерне - постмодерне, (9), 31–49. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2023.9.31-49

Номер

Розділ

Постколоніальні студії