Language: Classic – Modern – Postmodern
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2522-9281
E-ISSN: 2616-7115

№ 4 (2018)

Мова: класичне - модерне - постмодерне

Зміст

Статті

Функційність топоніма Москва в українському поетичному дискурсі PDF
Yuliia Brailko 5-19
Диференційні параметри експресем та регулятем у художньому тексті PDF
Svitlana Halaur 20-32
Стратегії, тактики та прийоми мовленнєвої діяльності як компонент моделювання дискурс-портрета мовної особистості PDF
Svitlana Kuranova 33-47
Суб’єкт у пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення PDF
Olena Lavrinets 48-67
Образ письменника в Нобелівських лекціях лауреатів у галузі літератури PDF (English)
Larysa Pavlenko 68-79
Що успадкували сучасні львів’яни від розбишак міжвоєнного часу: до питання актуалізації батярського жаргону PDF
Liudmyla Pidkuimukha 80-94
«Тяжко його було переїхати і стрілити у ворота». Жаргонізми в українській футбольній лексиці першої половини хх століття PDF
Iryna Protsyk 95-110
Зміни в семантиці лексичних одиниць економічної сфери в сучасній українській тлумачній лексикографії PDF
Inna Renchka 111-128
Монопредикативні висловлення, ускладнені синонімічними дієприслівниковим або суб’єктним дієприкметниковим зворотами (на матеріалі сучасної французької художньої прози) PDF
Anastasiia Lepetiukha 129-141
Функціонування білінгвізму та диглосії у столиці України PDF
Natalia Matveieva 142-154
Джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова та їхній вплив на академічний словник PDF
Olga Los 155-165

Рецензії

Рецензія на: Новікова О., Тулузакова О., Штанденко У. Українська мова як іноземна : підготовка до тесту. Тренувальні завдання. Середній рівень : навч. посіб. / О. М. Новікова, О. Г. Тулузакова, У. М. Штанденко ; за ред. О. М. Новікової. – Миколаїв : Вид- PDF
Svitlana Romaniuk 166-170