DOI: https://doi.org/10.18523/lcmp2522-92812018156162

Джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова та їхній вплив на академічний словник

Olga Los

Анотація


У статті описано джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова, а також інших російсько-українських словників 20-х рр. ХХ ст. Реєстри тогочасних перекладних словників базувалися переважно на реєстрах перекладних словників, виданих раніше, частково залучалися словники інших типів, зокрема термінологічні, а також матеріали преси.

Ключові слова


українська мова; джерела реєстру словника; академічний словник; перекладний словник

Повний текст:

PDF

Посилання


Berkov, V.P. (2004). Dvujazychnaja leksikografija: uchebnik [Bilingual lexicography]. Moskva: Astrel: AST: Tranzitkniga.

Bulahovskij, L. A. (1953). Kurs russkogo literaturnogo jazyka: posobie dlja vuzov [The course of the russian literature language]. Kіev: Radjans'ka shkola. 2 t.

Dal', V. I. (1935). Tolkovyj slovar' [Thesaurus]. Moskva: Hudozhestvennaja literatura.

Demska, O. M. (2010). Vstup do leksykohrafii [Introduction to lexicography]. Kyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia.

Dubichinskij, V. V. (1998). Teoretycheskaya y praktycheskaya leksykohrafyya [The theoretical and practical lexicography]. Vena, Khar'kov.

Dubrowski, P. (1912). Dokładny słownik języka ruskiego i polskiego. Część rusko-polska. Warszawa : nakład Księgarni F. Hoesicka.

Horetskyi, P. Y. (1963). Istoriia ukrainskoi leksykohrafii [The history of Ukrainian lexicography]. Kyiv: Vydavnytstvo Akademiyi nauk Ukrayins'koyi RSR.

Ivanytskyi, S, Shumlianskyi, F. (1918). Rosiisko-ukrainskyi slovnyk [The Russian-Ukrainian Dictionary]. Vol. I–II. Vinnytsya: Viddil Narodnoyi osvity Podilskoyi Narodnoyi upravy.

Iziumov, O. (1926). Rosiisko-ukrainskyi slovnyk [The Russian-Ukrainian Dictionary]. Kyiv: Knyhospilka.

Kanivets, M. (1918). Rosiisko-ukrainskyi slovnyk. [The Russian-Ukrainian Dictionary]. Kyiv.

Krymskyi, А. (1924). Rosiisko-ukrainskyi slovnyk [The Russian-Ukrainian Dictionary]. Vol I. Kyiv: Chervonyi shliakh.

Kulchytska, T. (1999). Ukrainska leksykohrafiia XII-XX st.: Bibliohrafichnyi pokazhchyk [Ukrainian lexicography 12-20th century: bibliography]. Lviv.

Makarov, N. P. (1893). Polnyj russko-francuzskij slovar' [The Russian-French Dictionary]. Vol. 1: A – N. Sankt-Peterburg: Izdanie N. P. Makarova.

Moskalenko, A. A. (1961). Narys istorii ukrainskoi leksykohrafii [Essay on the history of the Ukrainian lexicography]. Kyiv: Radianska shkola.

Perebendia, I. (1918?) Rosiisko-ukrainskyi slovnyk [The Russian-Ukrainian Dictionary]. Kyiv: Vydannya Iv. Samonenka.

Sabaldyr H. (1926). Praktychnyi rosiisko-ukrainskyi slovnyk [Practical Russian-Ukrainian Dictionary]. Kyiv: Vydavnyche tovarystvo «Chas».

Slovar' russkago jazyka. (1825). [Russian language dictionary]. Vol. 1. Sankt-Peterburg: Tipografija imperatorskoj Akademii nauk.

Terpylo P., Terpylo P. (1918). Slovnyk rosiisko-ukrainskyi [The Russian-Ukrainian Dictionary]. Kyiv: Vydavnytstvo Yuriia Tyshchenka.

Tkachenko, H., Kurylo, О. (Ed.). (1931). Na movoznavchomu fronti [On the linguistic front]. Kyiv: Radianska shkola.

Umanets, M., Spilka, A. (1924). Slovar rosyisko-ukrainskyi [The Russian-Ukrainian Dictionary]. Berlin: Ukrayinske slovo.

Yohansen, М., Nakonechnyi, М., Nimchynov, К., Tkachenko, В. (1926). Praktychnyi rosiisko-ukrainskyi slovnyk [Practical Russian-Ukrainian Dictionary]. Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo Ukrayiny.


Copyright (c) 2019 Olga Los

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.