Language: Classic – Modern – Postmodern
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2522-9281
E-ISSN: 2616-7115

№ 6 (2020)

Мова: класичне – модерне – постмодерне

Зміст

Статті

Семантичні структури в дискурсі американських блогів PDF (English)
Pavlo Zernetsky, Olena Kucherova 5-16
Займенникові прислівники в англійському юридичному дискурсі в українському перекладі: семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки PDF (English)
Nataliia Pavliuk 17-31
Мова мережевого фольклору як засіб опору інформаційній агресії PDF
Olha Kyryliuk 32-49
Прагматична координата моделювання дискурс-портрета мовної особистості PDF
Svitlana Kuranova 50-68
Лінгвістичні прийоми легітимації у ЗМІ PDF
Mariia Chadiuk 69-91
Самоідентифікація та мовна свідомість поляків на Східному Поділлі: збереження чи занепад «польськості»? (на матеріалах із Городка Подільського, зібраних на межі XX–XXI ст.) PDF (English)
Yuliya Domitrak 92-114
Перейменування вулиць м. Чернігова у світлі соціолінгвістики PDF
Svitlana Nemyrovska 115-127
Особливості периферійної зони займенниково-співвідносних несиметричних речень PDF
Anastasiia Onatii 128-145
Багатомовні корпуси Інституту славістики Польської академії наук – CLARIN-PL. Польсько-литовський паралельний корпус «2» та Польсько-український паралельний корпус PDF
Pavlo Levchuk, Danuta Roszko, Roman Roszko 146-170
Урахування культурознавчого напряму при укладенні підручників із української мови як іноземної PDF
Marta Zambrzycka, Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Svitlana Romaniuk 171-186

Рецензії

Чи можливе розв’язання мовного конфлікту в Україні? Рецензія на: Масенко, Л. Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській Україні. Київ : Кліо, 2020. 176 с. PDF
Nadiya Kiss 187-192
Рецензія на: Вісник Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів. Випуск III. Київ; Загреб, 2019. 115 с. PDF
Liudmyla Vasylyeva, Iryna Kochan 193-199