Займенникові прислівники в англійському юридичному дискурсі в українському перекладі: семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.17-31

Ключові слова:

юридичний дискурс, займенникові прислівники, юридична англійська мова, семантика, система відмінювання, архаїзм

Анотація

У статті розглянуто особливості англійських займенникових прислівників та їхній переклад українською мовою. Результати дослідження показали, що ці складні лексеми є архаїзмами, що характерні для англійської юридичної мови, деякі з них з’явились у давньоанглійський період у той самий час, коли з’явились прислівники here, there, інші – у середньоанглійський період.
Метою цієї роботи є дослідити подвійну природу займенникових прислівників, що мають у своєму складі елементи here-/there-, з погляду їхніх семантичних, морфологічних та синтаксичних особливостей.
Методи. Речення, які містять займенникові прислівники, що вивчаються, було вибрано з текстів методом суцільної вибірки. Для доведення займенникового характеру цих лексем використовували метод трансформаційного аналізу. Компонентний аналіз застосовано для вивчення семантики обох компонентів складних слів, описовий метод – для розкриття природи і походження цього мовного явища.
Результати. Займенникові прислівники з компонентом here- / there набули займенникових ознак у давньоанглійський період, хоча позначення «міста» є первинним як для ‘here’, так і для ‘there’, тобто прислівникова природа є первинною. В юридичній англійській мові доказом того, що компоненти ‘here’ і ‘there’ мають займенникові ознаки, є той факт, що вони заміняють назву документа (‘here’) або іменник/іменникове словосполучення (‘there’). Ці займенникові прислівники можуть функціонувати у реченні як означення і додаток, що зазвичай є функціями номінативних частин мовлення (іменників, займенників, прикметників). Крім того, займенниковий характер цих утворень можна простежити через український переклад, де вони передаються зазвичай за допомогою займенників або іменникових словосполучень. Оскільки в українській мові немає прямих відповідників займенникових прислівників, можна спостерігати вживання десяти різних способів їх перекладу українською мовою.
Обговорення. Після аналізу вживання займенникових прислівників у регламентах Європейської комісії та їх перекладів українською мовою, було зроблено висновки щодо використання цього архаїзму в документах ЄС, а також виявлено всі способи передання їх засобами української мови. Найчастіше для перекладу англійських займенникових прислівників використовують присвійні займенники, що пояснюється тим, що thereof вживається більше за інші займенникові прислівники, а прийменник of є позначенням родового (присвійного) відмінку в англійській мові. Цей прийменник використовують для позначення присвійних відносин між об’єктами, а займенниковий прислівник має значення: «of this, of that, of these, of those», тобто виражає родовий відмінок у значенні присвійності. В українській мові таке значення мають присвійні займенники й іменники у родовому відмінку.

Матеріал надійшов 14.05.2020

Біографія автора

Наталія Павлюк, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»

natalia.pavliuk@ukma.edu.ua

Посилання

  1. Carlo di, G. (2015). Diachronic and Synchronic Aspects of Legal English: Past, Present and Possible Future of Legal English. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
  2. El-Farahaty, H. (2011). Problems of Translating Legal Discourse with Special Reference to the United Nations Documents (PhD thesis). Leeds: University of Leeds.
  3. Gentzler, E. (2001). Contemporary Translation Theories. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.
  4. Ludiková, M. (1987). On the Semantics of Pronominal Adverbs from the Quantitative Aspect. In Eva Hajičová, Ján Horeckỳ, & Marie Těšitelová (Eds.), Prague Studies in Mathematical Linguistics (9, pp. 53–64). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
  5. Newmark, P. (1981). Approaches to Translation. Oxford: Pergamon.
  6. Ozhohan, V. (2016). Transpozytsiia nezaimennykovykh sliv do zaimennykovykh [Transposition of non-pronominal words into pronominal ones]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu [Academic Journal of Kherson State University], 16–21 [in Ukrainian].
  7. Pavliuk, N. (2012). Contrastive Grammar of English and Ukrainian. Donetsk: DonNU.
  8. Qiqnqian, G. (2018). Cultural Frame and Translation of Pronominal Adverbs in Legal English. International Journal of Society, Culture & Language, 6 (2), 113–124.
  9. Vystrčilova, R. (2000). Legal English. Philosophica, 73, 91–96.
  10. Zahnitko, A. P., & Danyliuk, I. H. (2013). Korpus tekstiv hramatychnoi sluzhbovosti [Text corpus for grammatical auxiliary]. In Prykladna linhvistka ta linhvistychni tekhnolohii [Applied linguistics and linguistic technologies]: MegaLing-2012 (pp. 102–112). Kyiv: UMIF [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-13

Як цитувати

Павлюк, Н. (2021). Займенникові прислівники в англійському юридичному дискурсі в українському перекладі: семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки. Мова: класичне - модерне - постмодерне, (6), 17–31. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.17-31