Урахування культурознавчого напряму при укладенні підручників із української мови як іноземної

Автор(и)

  • Marta Zambrzycka доктор, ад’юнкт кафедри україністики Варшавського університету, Poland https://orcid.org/0000-0002-2123-8531
  • Katarzyna Jakubowska-Krawczyk доктор, ад’юнкт, кафедра україністики Варшавського університету, Poland https://orcid.org/0000-0002-6281-7011
  • Svitlana Romaniuk доктор габілітований, ад’юнкт кафедри україністики Варшавського університету, Poland https://orcid.org/0000-0003-0569-7663

DOI:

https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.171-186

Ключові слова:

українська мова, культура, інтеркультурність, дидактика іноземної мови, підручник

Анотація

У статті порушено проблему взаємозв’язку мови і культури в процесі викладання української мови як іноземної у вищих навчальних закладах Республіки Польща. Дослідження проведено на основі аналізу підручників, що вийшли друком у Варшаві впродовж 2017–2018 років і скеровані передусім до студентів філологічних факультетів. Наголошено на потребі використання у дидактиці іноземної мови різних культурознавчих аспектів, що сприяють розумінню контексту і середовища функціювання мови.

Матеріал надійшов 02.06.2020

Посилання

Bawej, I. (2008). Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka niemieckiego jako języka obcego [Development of Intercultural Competence in Learning German as a Foreign Language]. Linguistic Applied, 1, 115–128.

Borys, O., Jeż, M., & Mytnik I. (2016). Ukraiński język prawny i prawniczy. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego. Poziom zaawansowany wyższy I [Ukrainian Language of Law. A Textbook for Learning Ukrainian. Advanced level higher I]. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Górecka, J. (2009). Korzystanie z internetowych zasobów a rozwijanie osobistej kompetencji komunikacyjnej w naczaniu/uczeniu się na poziomie zaawansowanym [Using Online Resources and Developing Personal Communication Competence in Teaching/Learning at an Advanced Level]. In M. Pawlak, M. Derenowski, & B. Wolski (Eds.), Kompetencje warsztatowe nauczyciela języków obcych: Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych [Workshop Competences of a Foreign Language Teacher: Problems of Contemporary Foreign Language Didactics] (pp. 217–229). Poznań; Kalisz.

Grzegorzewska, I. (2012). Emocje w procesie uczenia się i nauczania [Emotions in the Process of Learning and Teaching]. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1 (57), 39–48.

Hofstede, G. (1984). Culture’s Consequences: International differences in work-related values (Vol. 5). Califonia: SAGE Publications.

Jakubowska-Krawczyk, K., Romaniuk, S., & Saniewska, M. (2018). Ukrainskoiu pro kulturu. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego [In Ukrainian about Culture. A Textbook for Learning the Ukrainian Language]. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Jakubowska-Krawczyk, K., Romaniuk, S., & Zambrzycka, M. (2018). Kultura i tradytsii ukraintsiv: z mynuloho v suchasnist. Pidruchnyk iz zavdanniamy [Culture and Traditions of Ukrainians: From the Past into the Present. Textbook with Activities]. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Kluckhohn, C., & Strodtbeck, F. (1961). Variations in Value Orientations, Evanston: Row Petersen.

Komorowska, H. (2006). Język i kultura w dydaktyce języków obcych [Language and Culture in Teaching Foreign Languages]. Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 27–45.

Kononenko, I., Mytnik, I., & Romaniuk, S. (2019). Rozvytok movnyh kompetencji studentiv kafedry ukrainistyki Varshavskoho uniwersytetu [Development of Language Competencies of Students of the Department of Ukrainian Studies at the University of Warsaw]. In H. Maciuk, I. Mytnik, & O. Novikowa (Eds.), Mova v suspilstvi: semantyka, syntaktyka, prahmatyka [Language in Society: Semantics, Syntactics, Pragmatics] (Vol. 1, pp. 43–56). Warsaw; Lviv; Munchen [in Ukrainian].

Łopatka-Konieczny, P., & Wojtkowska, L. (2009). Edukacja przez sztuki i kulturę popularną na lekcjach języka polskiego (Education Through Art and Popular Culture at Polish Language Lessons). Ogrody nauk i sztuk, 9, 147–161.

Mihułka, K. (2012). Sposoby rozwijania kompetencji interkulturowej na lekcji języka obcego [Ways of Developing Intercultural Competence at Foreign Language Lesson]. Języki obce w szkole, 2, 106–117.

Mihułka, K. (2014). Dylematy współczesnej dydaktyki: język – kultura, interlingwalizm – interkulturowość [Dilemmas of Contemporary Didactics: Language – Culture, Interlingualism – Interculturality]. Języki obce w szkole, 3, 78–87.

Miodunka, W. (Ed.). (2009). Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego [Culture in Teaching Polish as a Foreign Language]. Krakow.

Romaniuk, S., & Saniewska, M. (2017). Ukrainskoiu bez tabu. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego [Ukrainian without Taboo. A Textbook for Learning the Ukrainian Language]. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Tomczuk, D. (2017). Lekcja języka obcego jako seans w “starym kinie” a kształcenie kulturoznawcze [A Foreign Language Lesson as a Visit in the “Old Cinema” and Cultural Studies]. Języki obce w szkole, 4, 42–47.

Tomczuk, D. (2019). Treści historyczne jako element kształcenia interdyscyplinarnego w nauczaniu języków obcych. Na przykładzie pracy z filmem Sophie Scholl – Die letzten Tage [Historical Content as an Element of Interdisciplinary Education in Teaching Foreign Languages. On the Example of Working with a Movie– Die letzten Tage]. Języki obce w szkole, 2, 83–87.

Trompenaars, F., & Hamptden-Turner, Ch. (2011). Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business. London, Boston; Nicholas Brealey Publishing.

Urbaniak, M. (2017). Cyfrowi tubylcy i pokolenie Google na lektoratach języka obcego [Digital Natives and the Google Generation in Foreign Language Courses]. In M. Jedynak (Ed.), Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych [Specific Needs of University Students and Teaching Foreign Languages] (pp. 71–80). Wrocław.

##submission.downloads##

Як цитувати

Zambrzycka, M., Jakubowska-Krawczyk, K., & Romaniuk, S. (2021). Урахування культурознавчого напряму при укладенні підручників із української мови як іноземної. Мова: класичне - модерне - постмодерне, (6), 171–186. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.171-186