Language: Classic – Modern – Postmodern
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2522-9281
E-ISSN: 2616-7115

№ 5 (2019)

МОВА: КЛАСИЧНЕ - МОДЕРНЕ - ПОСТМОДЕРНЕ

Зміст

Статті

Політичний символізм топонімних практик міста PDF
Orysia Demska 5-21
Мовний конфлікт та мовна дискримінація у сфері торгівлі й послуг PDF
Maryna Hontar 22-38
Мовна поведінка столичних держслужбовців PDF
Natalia Matveieva 39-51
Проблема офіційної двомовності очима молодих російськомовних вихідців із Криму та Донбасу PDF
Ivanna Tsar 52-62
Фоностилістичний ефект оказіонального гендіадісу в українському поетичному дискурсі ХХ–ХХI століть PDF
Yuliia Hryshko 63-72
Ю. Шевельов про втрату я-унікальності в радянській українській рекламі PDF
Iryna Ivanova 73-83
Універсалізм воєнної тематики? Проблеми перекладу ілюстрованої книжки (на прикладі проекту творчої майстерні «Аґрафка» «Війна, що змінила Рондо») PDF
Katarzyna Jakubowska-­Krawczyk, Svitlana Romaniuk 84-97
Мова тоталітаризму в дзеркалі одного тексту: стаття Андрія Хвилі «Від ухилу – у прірву» PDF
Natalia Yasakova 98-113
Синтаксична відприслівникова ад’єктивація: семантико-синтаксичний і формально-синтаксичний аспекти PDF
Nataliia Kostusiak 114-125
Фразеологізовані власне-нечленовані речення: семантичний аспект PDF
Mariia Lychuk 126-138
Асемантичні сполучники і (й), а в складно-сурядних та синкретичних сурядно-підрядних реченнях PDF
Raisa Khrystianinova 139-157
Корпус текстів Юрія Шевельова: структура, функції, навігація PDF
Illya Danyliuk, Anatoliy Zahnitko, Hanna Sytar 158-169
Сучасні підходи до вивчення категорії звертання в курсі «Синтаксис української мови» для студентів-філологів PDF
Oleksandr Mezhov 170-185