Заголовки у редакційних статтях The Guardian: синтаксис і семантика іменникових словосполучень

Автор(и)

 • Larysa Pavlenko кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1013-4224

DOI:

https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.122-142

Ключові слова:

редакційні статті, заголовки, іменні фрази, детермінанти, препозиція, постпозиція, семантичні ознаки

Анотація

Постановка проблеми. Ми розглядаємо заголовки як першу взаємо- дію між авторами новин, які кодують повідомлення, і читачами, які деко- дують повідомлення, щоб задовольнити свою потребу в інформації. Це складне завдання для обох сторін, оскільки специфічна граматика, образна мова та стратегії переконання передбачають розуміння культурного коду та соціально-політичного контексту. Заголовок редакційної статті The Guardian розглядається як двокомпонентна структура, розділена двокрап- ками, в якій перша частина називає тему, а друга виступає як коментар. Отже, мовні засоби для вираження цих повідомлень потребують глибокого вивчення.
Мета статті. Метою нашого дослідження є виявити типові моделі іменникових словосполучень (ІС) у редакційних заголовках The Guardian та детально описати їх структурні та семантичні особливості.
Методи дослідження. Ми використовуємо метод лінгвістичного спо- стереження, описовий метод та контекстуально-інтерпретаційний метод для аналізу 265 ІС. Структурний метод застосовано на основі дистрибу- тивного аналізу та аналізу за безпосередніми складниками.
Основні результати дослідження. Ми встановили високу частотність ІС і визначили, що всі загальновідомі вісім моделей ІС використовуються у редакційних заголовках The Guardian. Однак їх розподіл непропорцій- ний: структури PRE-MODIFIER + NOUN / DETERMINER + PRE- MODIFIER + NOUN найбільш вживаються для найменування теми, а NOUN + POST-MODIFIER / DETERMINER + NOUN + POST-MODIFIER для її коментування. Типовою є премодифікація за допомогою іменників та постмодифікація за допомогою прийменників. Поєднуючи традиційний і системно-функціональний підхід до прикметників у препозиції, ми з’ясували, що вони в основному є субстантивованими та функціонують як характерологічні епітети у темі; водночас у коментарі спостерігається тен- денція до описово-оцінних епітетів. У статті описано семантичні кореляції у фразах, де головний та залежний компоненти виражені іменниками.
Висновки і перспективи. У роботі висвітлено різноманітність та по- ширеність структурно різних ІС. Автори редакційних статей намагаються уникати складних словосполучень з декількома іменниками у препозиції, оскільки це може спричинити смислову неоднозначність. ІС із сурядним зв’язком зафіксовано лише в темі й наведено їх семантичні моделі.
Об’єктом подальших досліджень можуть бути інші типи словосполу- чень у редакційних заголовках The Guardian та стратегії розвитку теми у частині-коментарі.

Біографія автора

Larysa Pavlenko, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»

larysa.pavlenko@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Abdullah, N., & Frost, R. A. (2007). Rethinking the Semantics of Complex Nominals. In Z. Kobti, & D. Wu (Eds.), Advances in Artificial Intelligence. Canadian AI 2007. Lecture Notes in Computer Science, vol. 4509. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-72665-4_43
 2. Amer, M. (2017). Critical discourse analysis of war reporting in the international press: the case of the Gaza war of 2008–2009. Palgrave Commun, 3, 13. https://doi.org/10.1057/s41599-017-0015-2
 3. Biber, D., & Gray, B. (2011). Grammatical change in the noun phrase: The influence of written lan- guage use. English Language and Linguistics, 15 (2), 223–250. https://doi.org/10.1017/ S1360674311000025
 4. Biber, D., Grieve, J., & Iberri-Shea, G. (2009). Noun phrase modification. In G. Rohdenburg, & J. Schlüter (Eds.), One language, two grammars? Differences between British and American Eng- lish (pp. 182–193). (Studies in English language). Cambridge University Press. Retrieved from http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item1174282/?site_locale=en_GB.
 5. Breban, T., & Kolkmann, J. (2019). Special issue: Different perspectives on proper noun modifiers. English Language and Linguistics, 23 (4), 749–758. https://doi.org/10.1017/s136067431900025x Delahunty, G., & Garvey, J. (2010). English language: From sound to sense. Colorado: The WAC Clearinghouse.
 6. Frimpong, G. (2017). Subordination Across Ghanaian and British Newspaper Editorials: A Register Perspective. Ghana Journal of Linguistics, 6.1, 75–119. Retrieved from https://www.ajol.info/index.php/gjl/article/view/158298.
 7. Greenbaum, S., & Nelson, G. (2009). An introduction to English grammar (3rd ed.). Pearson Education.
 8. Halliday, M., & Matthiessen, C. M. (2014). Halliday’s introduction to Functional grammar (4th ed.). London: Routledge. Retrieved from http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=db0bf991-9b60-48a9-ba77-4370aa72fe61%40pdc-v-sessmgr01.
 9. Khodabandeh, F. (2007). A Contrastive Analysis of English and Persian Newspaper Headlines. Lin- guistics Journal, 2 (1), 91–127. Retrieved from http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=ae1d3129-9a66-4f5e-9688-3b1e082d1948%40pdc-v-sessmgr01. Koptjevskaja-Tamm, M. & Rosenbach, A. (2005). On the fuzziness of nominal determination. MS, University of Stockholm and University of Düsseldorf (pp. 1–72). Retrieved from https://doc-player.net/133501032-On-the-fuzziness-of-nominal-determination.html.
 10. Marcoci, S. (2014). Some Typical Linguistic Features of English Newspaper Headlines. Linguistic & Philosophical Investigations, 13, 708–714. Moldovan, D., Badulescu, A., Tatu, M., & Antohe, D. (2004). Models for the Semantic Classification of Noun Phrases. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/2949742_Models_for_the_Semantic_Classification_of_Noun_Phrases.
 11. Ono, T., & Thompson, S. A. (2020). The ‘noun phrase’ across languages: An emergent unit in interaction. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Retrieved from https://books.google. com.ua/books?hl=uk&lr=&id=79_sDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA153&dq=noun+phrases+in+en glish&ots.
 12. Piotrkowicz, A., Dimitrova, V., Otterbacher, J., & Markert, K. (2017). Headlines Matter: Using Head- lines to Predict the Popularity of News Articles on Twitter and Facebook. In Proceedings of the Eleventh International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM 2017). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/316938303_Headlines_Matter_Using_Headlines_ to_Predict_the_Popularity_of_News_Articles_on_Twitter_and_Facebook.
 13. Priven, D. (2020). “All These Nouns Together Just Don’t Make Sense!”: An Investigation of EAP Students’ Challenges with Complex Noun Phrases in First-Year College-Level Text- books. Canadian Journal of Applied Linguistics, 23 (1), 93–116. https://doi.org/10.37213/ cjal.2020.28700
 14. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24

Як цитувати

Pavlenko, L. (2021). Заголовки у редакційних статтях The Guardian: синтаксис і семантика іменникових словосполучень. Мова: класичне - модерне - постмодерне, (7), 122–142. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.122-142