Фреймінг Київської Русі у сучасних американських медіа

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.5-21

Ключові слова:

Київська Русь, фреймовий аналіз, дискурс, контекст, медіанаратив

Анотація

Постановка проблеми. Репрезентація історичного минулого у медіадискурсі пов’язана з актуалізацією й вибудовою фреймів колективної пам’яті. Образ Київської Русі є одним із найчастіше вживаних історичних концептів, який активно згадують у контексті відносин між Україною та Росією та російсько-української війни, які висвітлюються також у провідних іноземних ЗМІ. Важливо простежити, яким саме образ середньовічної держави Київська Русь актуалізується в англомовних публікаціях американських інтернет-видань. Виявлення і класифікація сталих фреймових структур у медіадискурсі дасть змогу краще зрозуміти використані риторичні стратегії, спрямовані на формування певної суспільної думки у західного читача стосовно історичного іміджу України як держави.
Мета статті: дослідити мовні засоби, які використовують для репрезентації Київської Русі та створення фреймів щодо історичних зв’язків між першою східнослов’янською державою Київська Русь та сучасною державою Україна в інтернет-наративах сучасних провідних американських медіа інформаційного спрямування.
Методи дослідження. Для виявлення способів репрезентації історичних зв’язків між середньовічною державою Київська Русь та сучасною державою Україна в американських медіа було застосовано фреймовий аналіз, орієнтований на виявлення риторичних структур. Такий підхід дає змогу виявити закономірності відбору лінгвістичних засобів, зокрема вживаних ключових слів, тропів, концептів, якими медіатексти спонукають читачів до певного сприйняття інформації. Для аналізу було використано віднайдені текстові інтернет-публікації провідних американських медіа (CNN, The Washington Post, The New York Times, Fox News, USA Today та ін.), загалом 32 наративи, де згадується українська середньовічна держава Київська Русь.
Основні результати дослідження. У результаті проведеного фреймового аналізу виявлено чотири основні контексти вживання історичної назви «Київська Русь» в американських медіа, зокрема «Історія Київської Русі та українсько-російські відносини», який має тематичний підконтекст «Історичні постаті Київської Русі та українсько-росiйські відносини», «Контекст історії США», «Контекст героїзації історичних постатей Київської Русі» та «Контекст України як туристичного об’єкта». У рамках кожного контексту було проаналізовано мовні й риторичні засоби побудови фреймів.
Висновки і перспективи. Дослідження дає змогу встановити прямий зв’язок між фреймами, які постають в англомовних медіа, та рівнем обізнаності авторів проаналізованих наративів з історичними фактами та процесами в Україні та східнослов’янському регіоні в цілому. В англомовних статтях простежується прямий зв’язок між образом Київської Русі та сучасною державою Україна. Проте брак і прогалини історичних знань, передусім у контексті сучасних українсько-російських відносин, ведуть до довільного тлумачення і навіть спотворення історичних зв’язків між державою Київська Русь та процесами у сучасній державі Україна, а також можуть викликати когнітивний дисонанс у сприйнятті сучасних геополітичних реалій. Перспективним вбачається подальше дослідження на основі ширшого медіаматеріалу репрезентації минулого України інших історичних періодів.

Біографії авторів

Олена Моісеєнко, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»

o.moiseienko@ukma.edu.ua

Дмитро Мазін, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»

mazindm@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Barbiera, I., & Perehinets, K. (2020). Istoriia XX st. v ievropeiskykh ZMI: Doslidzhennia mediinoho naratyvu shchodo podii, iaki maiut’ vplyv na rol Ukrainy u svitovykh protsesakh [The History of XX cent. in European mass media: Research into the media narratives having influence on the role of Ukraine in global processes]. The Ukrainian Institute. Retrieved from ui.org.ua [in Ukrainian].
 2. Dinnie, K. (2007). Nation branding: Concepts, Issues, Practice. Oxfordshire: Taylor & Francis.
 3. Evans, V. (2007). A Glossary of Cognitive Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 4. Gitlin, T. (1980). The Whole World Is Watching: Mass Media in the making and unmaking of the new Left. Los Angeles: University of California Press.
 5. Hoskins, A. (2001). New Memory: Mediating history. Historical Journal of Film, Radio and Television, 21 (4), 333–346. https://doi.org/10.1080/01439680120075473
 6. Jacobs, A., & Lasconjarias, Gu. (2015). “NATO’s Hybrid Flanks: Handling Unconventional warfare on the South and the East”, Research paper, 112/2015, Rome: NATO Defence College. Retrieved from https://www.files.ethz.ch/isn/190786/rp_112.pdf.
 7. Kuypers, J. A. (2009). “Framing Analysis” How to Conduct a Rhetorical Framing Study of the News. Rhetorical Criticism: Perspectives in Action., MD: Lexington Books, 181–200. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/318926032_Framing_Analysis_How_to_Conduct_a_Rhetorical_Framing_Study_of_the_News.
 8. Moiseyenko, O., & Mazin, D. (2021). Manipulating the image of ‘Kyiv Rus’ in English-language publications of the Russia Today (RT) media resource. Linguistic and Conceptual Worldviews. Kyiv (accepted for publication).
 9. Nora, P. (1996). Realms of Memory. The Construction of the French Past (Volume 1. Conflicts and Division). New York: Columbia University Press.
 10. Palii, O. A. (2018). Istoriia Ukrainy. Korotkyi kurs [History of Ukraine. A short course]. Kyiv: Samit-book [in Ukrainian].
 11. Plokhy, S. (2017). The Gates of Europe: A History of Ukraine. New York: Basic Books.
 12. Riabov, O. (2020). The Symbol of the Motherland in the Legitimation and Delegitimation of Power in Contemporary Russia. Nationalist Papers, 752–767.

##submission.downloads##

Як цитувати

Моісеєнко, О., & Мазін, Д. (2021). Фреймінг Київської Русі у сучасних американських медіа. Мова: класичне - модерне - постмодерне, (7), 5–21. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.5-21