Language: Classic – Modern – Postmodern
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2522-9281
E-ISSN: 2616-7115

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Моно- і полілінгвоперсона в дискурсивних практиках: мовленнєво-поведінкові вияви Анотація   PDF
Anatoliy Zahnitko, Nadiya Zahnitko
 
№ 4 (2018): Мова: класичне - модерне - постмодерне Монопредикативні висловлення, ускладнені синонімічними дієприслівниковим або суб’єктним дієприкметниковим зворотами (на матеріалі сучасної французької художньої прози) Анотація   PDF
Anastasiia Lepetiukha
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Назви діаспорних футбольних команд як віддзеркалення тяглості українських національно-культурних традицій Анотація   PDF
Iryna Protsyk
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Нобелівська лекція як віддзеркалення світогляду лауреата Анотація   PDF
Larysa Pavlenko
 
№ 4 (2018): Мова: класичне - модерне - постмодерне Образ письменника в Нобелівських лекціях лауреатів у галузі літератури Анотація   PDF (English)
Larysa Pavlenko
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Орфографічні й лексичні помилки в крос-медійних ЗМІ: типологія, причини виникнення Анотація   PDF
Iryna Marynenko
 
№ 6 (2020): Мова: класичне – модерне – постмодерне Особливості периферійної зони займенниково-співвідносних несиметричних речень Анотація   PDF
Anastasiia Onatii
 
№ 6 (2020): Мова: класичне – модерне – постмодерне Перейменування вулиць м. Чернігова у світлі соціолінгвістики Анотація   PDF
Svitlana Nemyrovska
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Переосмислення семантики лексем на позначення мистецьких напрямів і течій у сучасних тлумачних словниках української мови Анотація   PDF
Inna Renchka
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Подвійний предикативно-кореляційний синтаксичний зв’язок: граматична специфіка та умови реалізації Анотація   PDF
Natalia Kobchenko
 
№ 5 (2019): МОВА: КЛАСИЧНЕ - МОДЕРНЕ - ПОСТМОДЕРНЕ Політичний символізм топонімних практик міста Анотація   PDF
Orysia Demska
 
№ 6 (2020): Мова: класичне – модерне – постмодерне Прагматична координата моделювання дискурс-портрета мовної особистості Анотація   PDF
Svitlana Kuranova
 
№ 5 (2019): МОВА: КЛАСИЧНЕ - МОДЕРНЕ - ПОСТМОДЕРНЕ Проблема офіційної двомовності очима молодих російськомовних вихідців із Криму та Донбасу Анотація   PDF
Ivanna Tsar
 
№ 6 (2020): Мова: класичне – модерне – постмодерне Рецензія на: Вісник Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів. Випуск III. Київ; Загреб, 2019. 115 с. Анотація   PDF
Liudmyla Vasylyeva, Iryna Kochan
 
№ 4 (2018): Мова: класичне - модерне - постмодерне Рецензія на: Новікова О., Тулузакова О., Штанденко У. Українська мова як іноземна : підготовка до тесту. Тренувальні завдання. Середній рівень : навч. посіб. / О. М. Новікова, О. Г. Тулузакова, У. М. Штанденко ; за ред. О. М. Новікової. – Миколаїв : Вид- Анотація   PDF
Svitlana Romaniuk
 
№ 6 (2020): Мова: класичне – модерне – постмодерне Самоідентифікація та мовна свідомість поляків на Східному Поділлі: збереження чи занепад «польськості»? (на матеріалах із Городка Подільського, зібраних на межі XX–XXI ст.) Анотація   PDF (English)
Yuliya Domitrak
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Семантико-стилістичне наповнення компонентів-атрактантів лексичних новотворів І. Павлюка Анотація   PDF
Halyna Maksymchuk
 
№ 6 (2020): Мова: класичне – модерне – постмодерне Семантичні структури в дискурсі американських блогів Анотація   PDF (English)
Pavlo Zernetsky, Olena Kucherova
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Синкретизм складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу симетричної структури Анотація   PDF
Vasyl Ozhohan, Andriy Ozhohan
 
№ 5 (2019): МОВА: КЛАСИЧНЕ - МОДЕРНЕ - ПОСТМОДЕРНЕ Синтаксична відприслівникова ад’єктивація: семантико-синтаксичний і формально-синтаксичний аспекти Анотація   PDF
Nataliia Kostusiak
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Синтаксична репрезентація мовної особистості вченого-лінгвіста Анотація   PDF
Alla Romanchenko
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Соціолінгвістика: праця, натхнення, покликання (до ювілею Лариси Масенко) Анотація   PDF
Pylyp Selihey
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Спроба оцінки й контекстуалізації помилок у мові української преси (на прикладі видання «Газета по-українськи») Анотація   PDF
Michael Moser
 
№ 4 (2018): Мова: класичне - модерне - постмодерне Стратегії, тактики та прийоми мовленнєвої діяльності як компонент моделювання дискурс-портрета мовної особистості Анотація   PDF
Svitlana Kuranova
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Структурно-семантична організація лексико-семантичного мікрополя «повага» в сучасній українській мові Анотація   PDF
Kateryna Blyzniuk
 
26 - 50 з 65 результатів << < 1 2 3 > >>