P-ISSN: 2522-9281
E-ISSN: 2616-7115

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне The grammatical category of time as a means of the expression of temporal deixis in Belarusian and English in the comparative aspect Анотація   PDF (English)
Volha Artsiomava
 
№ 4 (2018): Мова: класичне - модерне - постмодерне «Тяжко його було переїхати і стрілити у ворота». Жаргонізми в українській футбольній лексиці першої половини хх століття Анотація   PDF
Iryna Protsyk
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Інтерференція в мовленні держслужбовців на тлі їхньої мовної свідомості Анотація   PDF
Vira Sheludko
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Вибір мови комунікації в ситуації українсько-російського білінгвізму Анотація   PDF
Pavlo Levchuk
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Гоноративність у передмовах до проповідницьких збірників А. Радивиловського Анотація   PDF
Julia Oleshko
 
№ 4 (2018): Мова: класичне - модерне - постмодерне Джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова та їхній вплив на академічний словник Анотація   PDF
Olga Los
 
№ 4 (2018): Мова: класичне - модерне - постмодерне Диференційні параметри експресем та регулятем у художньому тексті Анотація   PDF
Svitlana Halaur
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне До питання про мовну толерантність (результати опитування, проведеного у Вінницькій області) Анотація   PDF
Taras Tkachuk
 
№ 4 (2018): Мова: класичне - модерне - постмодерне Зміни в семантиці лексичних одиниць економічної сфери в сучасній українській тлумачній лексикографії Анотація   PDF
Inna Renchka
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Комунікативнa тактикa позиціонування в українськомовному маркетинговому дискурсі Анотація   PDF
Maya Klishchevska
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Конструкції з предикативними формами на -но, -то в сучасному адміністративно-канцелярському підстилі Анотація   PDF
Olena Lavrinets
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Концепція російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова Анотація   PDF
Olha Los
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Лінгвальне віддзеркалення оцінного ставлення до опонента в контексті перейменувальної кампанії Анотація   PDF
Olha Kyryliuk
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Ми замість я: семантика і прагматика Анотація   PDF
Nataliya Yasakova
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Мовна ситуація в українських засобах масової комунікації в оцінках громадян (за результатами масового опитування) Анотація   PDF
Olena Ruda
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Мовне законодавство України, Грузії та Молдови: порівняльний аспект Анотація   PDF
Nadiya Trach
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Моно- і полілінгвоперсона в дискурсивних практиках: мовленнєво-поведінкові вияви Анотація   PDF
Anatoliy Zahnitko, Nadiya Zahnitko
 
№ 4 (2018): Мова: класичне - модерне - постмодерне Монопредикативні висловлення, ускладнені синонімічними дієприслівниковим або суб’єктним дієприкметниковим зворотами (на матеріалі сучасної французької художньої прози) Анотація   PDF
Anastasiia Lepetiukha
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Назви діаспорних футбольних команд як віддзеркалення тяглості українських національно-культурних традицій Анотація   PDF
Iryna Protsyk
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Нобелівська лекція як віддзеркалення світогляду лауреата Анотація   PDF
Larysa Pavlenko
 
№ 4 (2018): Мова: класичне - модерне - постмодерне Образ письменника в Нобелівських лекціях лауреатів у галузі літератури Анотація   PDF (English)
Larysa Pavlenko
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Орфографічні й лексичні помилки в крос-медійних ЗМІ: типологія, причини виникнення Анотація   PDF
Iryna Marynenko
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Переосмислення семантики лексем на позначення мистецьких напрямів і течій у сучасних тлумачних словниках української мови Анотація   PDF
Inna Renchka
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Подвійний предикативно-кореляційний синтаксичний зв’язок: граматична специфіка та умови реалізації Анотація   PDF
Natalia Kobchenko
 
№ 4 (2018): Мова: класичне - модерне - постмодерне Рецензія на: Новікова О., Тулузакова О., Штанденко У. Українська мова як іноземна : підготовка до тесту. Тренувальні завдання. Середній рівень : навч. посіб. / О. М. Новікова, О. Г. Тулузакова, У. М. Штанденко ; за ред. О. М. Новікової. – Миколаїв : Вид- Анотація   PDF
Svitlana Romaniuk
 
1 - 25 з 40 результатів 1 2 > >>