Language: Classic – Modern – Postmodern
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2522-9281
E-ISSN: 2616-7115

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне The grammatical category of time as a means of the expression of temporal deixis in Belarusian and English in the comparative aspect Анотація   PDF (English)
Volha Artsiomava
 
№ 4 (2018): Мова: класичне - модерне - постмодерне «Тяжко його було переїхати і стрілити у ворота». Жаргонізми в українській футбольній лексиці першої половини хх століття Анотація   PDF
Iryna Protsyk
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Інтерференція в мовленні держслужбовців на тлі їхньої мовної свідомості Анотація   PDF
Vira Sheludko
 
№ 5 (2019): МОВА: КЛАСИЧНЕ - МОДЕРНЕ - ПОСТМОДЕРНЕ Асемантичні сполучники і (й), а в складно-сурядних та синкретичних сурядно-підрядних реченнях Анотація   PDF
Raisa Khrystianinova
 
№ 6 (2020): Мова: класичне – модерне – постмодерне Багатомовні корпуси Інституту славістики Польської академії наук – CLARIN-PL. Польсько-литовський паралельний корпус «2» та Польсько-український паралельний корпус Анотація   PDF
Pavlo Levchuk, Danuta Roszko, Roman Roszko
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Вибір мови комунікації в ситуації українсько-російського білінгвізму Анотація   PDF
Pavlo Levchuk
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Гоноративність у передмовах до проповідницьких збірників А. Радивиловського Анотація   PDF
Julia Oleshko
 
№ 4 (2018): Мова: класичне - модерне - постмодерне Джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова та їхній вплив на академічний словник Анотація   PDF
Olga Los
 
№ 4 (2018): Мова: класичне - модерне - постмодерне Диференційні параметри експресем та регулятем у художньому тексті Анотація   PDF
Svitlana Halaur
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне До питання про мовну толерантність (результати опитування, проведеного у Вінницькій області) Анотація   PDF
Taras Tkachuk
 
№ 6 (2020): Мова: класичне – модерне – постмодерне Займенникові прислівники в англійському юридичному дискурсі в українському перекладі: семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки Анотація   PDF (English)
Nataliia Pavliuk
 
№ 4 (2018): Мова: класичне - модерне - постмодерне Зміни в семантиці лексичних одиниць економічної сфери в сучасній українській тлумачній лексикографії Анотація   PDF
Inna Renchka
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Комунікативнa тактикa позиціонування в українськомовному маркетинговому дискурсі Анотація   PDF
Maya Klishchevska
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Конструкції з предикативними формами на -но, -то в сучасному адміністративно-канцелярському підстилі Анотація   PDF
Olena Lavrinets
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Концепція російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова Анотація   PDF
Olha Los
 
№ 5 (2019): МОВА: КЛАСИЧНЕ - МОДЕРНЕ - ПОСТМОДЕРНЕ Корпус текстів Юрія Шевельова: структура, функції, навігація Анотація   PDF
Illya Danyliuk, Anatoliy Zahnitko, Hanna Sytar
 
№ 6 (2020): Мова: класичне – модерне – постмодерне Лінгвістичні прийоми легітимації у ЗМІ Анотація   PDF
Mariia Chadiuk
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Лінгвальне віддзеркалення оцінного ставлення до опонента в контексті перейменувальної кампанії Анотація   PDF
Olha Kyryliuk
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Ми замість я: семантика і прагматика Анотація   PDF
Nataliya Yasakova
 
№ 6 (2020): Мова: класичне – модерне – постмодерне Мова мережевого фольклору як засіб опору інформаційній агресії Анотація   PDF
Olha Kyryliuk
 
№ 5 (2019): МОВА: КЛАСИЧНЕ - МОДЕРНЕ - ПОСТМОДЕРНЕ Мова тоталітаризму в дзеркалі одного тексту: стаття Андрія Хвилі «Від ухилу – у прірву» Анотація   PDF
Natalia Yasakova
 
№ 5 (2019): МОВА: КЛАСИЧНЕ - МОДЕРНЕ - ПОСТМОДЕРНЕ Мовна поведінка столичних держслужбовців Анотація   PDF
Natalia Matveieva
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Мовна ситуація в українських засобах масової комунікації в оцінках громадян (за результатами масового опитування) Анотація   PDF
Olena Ruda
 
№ 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Мовне законодавство України, Грузії та Молдови: порівняльний аспект Анотація   PDF
Nadiya Trach
 
№ 5 (2019): МОВА: КЛАСИЧНЕ - МОДЕРНЕ - ПОСТМОДЕРНЕ Мовний конфлікт та мовна дискримінація у сфері торгівлі й послуг Анотація   PDF
Maryna Hontar
 
1 - 25 з 65 результатів 1 2 3 > >>