Language: Classic – Modern – Postmodern
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2522-9281
E-ISSN: 2616-7115

Інформація про автора

Kuranova, Svitlana, кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри загального та слов’янського мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», Україна