Ясакова, Н. «Національне ми в українських медіатекстах 2022 року: конструювання ідентичності під час антиколоніальної війни». Мова: класичне - модерне - постмодерне, вип. 9, Грудень 2023, с. 31-49, doi:10.18523/lcmp2522-9281.2023.9.31-49.