Головач, У. «До питання правопису чужомовних власних назв: ще раз про концептуальний підхід та головні принципи». Мова: класичне - модерне - постмодерне, вип. 8, Грудень 2022, с. 187-12, doi:10.18523/lcmp2522-9281.2022.8.187-212.