Лаврінець, О. «Суб’єктна синтаксема в пасивних конструкціях (на матеріалі Біблії в перекладі Філарета)». Мова: класичне - модерне - постмодерне, вип. 8, Грудень 2022, с. 100-22, doi:10.18523/lcmp2522-9281.2022.8.100-122.