Pavlenko, L. «Заголовки у редакційних статтях The Guardian: синтаксис і семантика іменникових словосполучень». Мова: класичне - модерне - постмодерне, вип. 7, Листопад 2021, с. 122-4, doi:10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.122-142.