Ясакова, Н. (2023) «Національне ми в українських медіатекстах 2022 року: конструювання ідентичності під час антиколоніальної війни», Мова: класичне - модерне - постмодерне, (9), с. 31–49. doi: 10.18523/lcmp2522-9281.2023.9.31-49.