Головач, У. (2022) «До питання правопису чужомовних власних назв: ще раз про концептуальний підхід та головні принципи», Мова: класичне - модерне - постмодерне, (8), с. 187–212. doi: 10.18523/lcmp2522-9281.2022.8.187-212.