Лаврінець, О. (2022) «Суб’єктна синтаксема в пасивних конструкціях (на матеріалі Біблії в перекладі Філарета)», Мова: класичне - модерне - постмодерне, (8), с. 100–122. doi: 10.18523/lcmp2522-9281.2022.8.100-122.