Blyzniuk, K. (2022) «Асоціативний образ Батьківщини в мовній картині світу української молоді», Мова: класичне - модерне - постмодерне, (8), с. 63–82. doi: 10.18523/lcmp2522-9281.2022.8.63-82.