Pavlenko, L. (2021) «Заголовки у редакційних статтях The Guardian: синтаксис і семантика іменникових словосполучень», Мова: класичне - модерне - постмодерне, (7), с. 122–142. doi: 10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.122-142.