Pavlenko, Larysa. 2021. «Заголовки у редакційних статтях The Guardian: синтаксис і семантика іменникових словосполучень». Мова: класичне - модерне - постмодерне, вип. 7 (Листопад):122-42. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.122-142.