Ясакова, Н. (2023). Національне ми в українських медіатекстах 2022 року: конструювання ідентичності під час антиколоніальної війни. Мова: класичне - модерне - постмодерне, (9), 31–49. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2023.9.31-49