Головач, У. (2022). До питання правопису чужомовних власних назв: ще раз про концептуальний підхід та головні принципи. Мова: класичне - модерне - постмодерне, (8), 187–212. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2022.8.187-212