Lavrinets О. (2022). Суб’єктна синтаксема в пасивних конструкціях (на матеріалі Біблії в перекладі Філарета). Мова: класичне - модерне - постмодерне, (8), 100–122. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2022.8.100-122