Pavlenko, L. (2021). Заголовки у редакційних статтях The Guardian: синтаксис і семантика іменникових словосполучень. Мова: класичне - модерне - постмодерне, (7), 122–142. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.122-142