(1)
Pavlenko, L. Заголовки у редакційних статтях The Guardian: синтаксис і семантика іменникових словосполучень. МКМП 2021, 122-142.