[1]
Головач, У. 2022. До питання правопису чужомовних власних назв: ще раз про концептуальний підхід та головні принципи. Мова: класичне - модерне - постмодерне. 8 (Груд 2022), 187–212. DOI:https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2022.8.187-212.