[1]
Pavlenko, L. 2021. Заголовки у редакційних статтях The Guardian: синтаксис і семантика іменникових словосполучень. Мова: класичне - модерне - постмодерне. 7 (Лис 2021), 122–142. DOI:https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.122-142.